Vitajte na našej stránke

Prosíme prečítať dôležité informácie a pokyny. Ďakujeme za porozumenie!!!

 

   

Stanovisko k prevádzke MŠ Trenčianske Teplice

DÁVAME DO POZORNOSTI RODIČOV NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY:

Pri sprevádzaní dieťaťa je povinné mať ochranné rúško !

1.Prevádzka MŠ je upravená od 7.00 – do 16.00 hod.

2.Príchod je možný najneskôr do 8.00 hod. z dôvodu dezinfekcie priestorov.

3.Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič predloží: Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré sú priložené nižšie k stiahnutiu alebo ich dostanete ihneď  ráno pri nástupe v MŠ. Ak nebude tlačivo vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, nemôže dieťa vyučujúci pedagóg prevziať.

4. Dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca alebo ním poverená osoba.

5. Do materskej školy môžu prichádzať len deti, ktoré nie sú v karanténe!

    Nikto s príznakmi COVID nesmie vstupovať do areálu MŠ!

    V prípade podozrenia príznakov a ochorenia je zákonný zástupca povinný nahlásiť skutočnosť MŠ.

6.Nie je možné dieťaťu nosiť hračky a iné predmety do priestorov MŠ okrem rúška, pyžamka, papúč a náhradného oblečenia!

Podrobnejšie info. klik na: Podmienky k prevádzke MŠ od 1.9.2020:

Podmienky k prevádzke MŠ od 01.09.2020

Bezinfekčnosť na vytlačenie tu!

Vyhlásenie dotazník na vytlačenie  tu!

Informácie o platbách za MŠ a stravu obdržia rodičia nových detí po nástupe do MŠ v stredu: 02.09.2020 !!!
Prosíme do tohto dátumu neuhrádzať žiadne poplatky!!!
Ďakujeme!

 

 


Novinky

,,Tréner do domu"

23.09.2020 21:05
V utorok 22.09.2020 nás svojou návštevou potešil pán Ján Zrebný s jeho milou fenkou Bertou. Pán tréner sa zaoberá psou psychológiou. Deťom hravo vysvetlil ako treba s psíkom komunikovať, starať sa o neho láskavo a zodpovedne. foto klik tu!

—————

,,Vezmi si ma!"

20.09.2020 11:46
Deti našej materskej školy sú vedené k ochrane životného prostredia. Prijali sme preto výzvu mesta a zapojili sa do akcie ,,Vezmi si ma!" Pani učiteľky s deťmi triedy Včielok a Mravčekov tak prispeli k čisteniu plôch okolitých bytoviek na sídlisku od voľne pohodeného odpadu. Veríme, že najmladšia...

—————

Rozlúčka so škôlkou

02.07.2020 06:03
Posledný júnový deň v roku je vždy pre nás výnimočným a dojímavým. Opúšťajú nás predškoláci-budúci prváci. Tak tomu bolo aj v utorok 30.06.2020, keď nám na záver školského roka deti zaspievali a zarecitovali. Slávnosti sa zúčastnila pani primátorka Mgr.Z.Frajková Ďurmeková, Mgr.M.Fedorová, rodičia...

—————

Uvítanie detí

01.07.2020 13:08
V pondelok 29.06.2020 sa Nikolka Homolová a Ninka Žáčiková zúčastnili Uvítania detí do života v našom meste. Potešili prítomných hostí krátkym programom. foto klik tu!

—————

Malá logická olympiáda 2020

16.06.2020 16:39
Zvládnutie pravidiel logiky u predškolákov je dôležité pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole. Naša MŠ sa zapojila do celoslovenskej súťaže pod názvom: Malá logická olympiáda 2020. Budúci prváci si v ôsmych neľahkých úlohách preverili svoje logické myslenie. Výsledky prezradili čo to o ich...

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475Anketa

Páči sa Vám náš web ?

Ano
94%
1 088

Nie
6%
72

Neviem
0%
0

Celkový počet hlasov: 1160