Naša škola

 Charakteristika MŠ

Denný program v MŠ

ŠVP - Štvorlístok

 
 

 

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE A JEDÁLNE MŠ

Nahliadnite s nami ako sa postupne menili priestory školskej jedálne. Tešíme sa, že sa pre deti bude opäť variť v MŠ.

Links:


https://www.teplice.sk/rok-2018/mid/360085/ma0/52965/.html#m_360085

https://youtu.be/EuLdKQKypak
https://youtu.be/5Fy1jsQ8McI

https://www.teplice.sk/rok-2018/mid/360085/ma0/52799/.html#m_360085

https://www.teplice.sk/rok-2018/mid/360085/ma0/52798/.html#m_360085