Oznamy

 
Mesto Trenčianske Teplice ako zriaďovateľ Materskej školy, SNP 75 oznamujeme rodičom, že počas letných prázdnin 2018 bude MŠ v prevádzke od 2. júla do 31. júla a od 1. augusta do 3. augusta (vrátane). Za pobyt dieťaťa v MŠ počas augustových dní  uhradí zákonný zástupca poplatok 1,84 EUR a príspevok za stavu.

Od 4. augusta  do 31. augusta 2018 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu dezinfekcie prostredia v MŠ a z dôvodu čerpania dovolenky  pedagogických zamestnancov.

 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475