Novinky

Karneval v MŠ

15.02.2018 16:49
Každá trieda sa dňa: 7.2.2018 premenila na karnevalovú sálu rozprávkových postavičiek. Fašiangový karneval bol plný tanca, súťaží a smiechu spokojných detí. Tešíme sa o rok kamaráti! foto klik tu!

—————

Otvorená hodina z anglického jazyka

07.02.2018 13:07
Dňa 6.2.2018 sa konala otvorená hodina angličtiny, kde naši predškoláci spolu s pani učiteľkou Mgr.Čonkovou ukázali rodičom, čo všetko sa za 1.polrok naučili. Deti za svoje znalosti boli odmenené polročným vysvedčením. foto klik tu!

—————

Vianočná hviezdička

21.12.2017 13:08
Dňa 15.12.2017 sa naše predškoláčky Kristínka Kyselica, Emka Blahová a Anna Mária Bilanská zúčastnili speváckej, regionálnej súťaže ,,Vianočná hviezdička". Tento rok akciu pripravila MŠ Trenčianska Teplá v miestnej časti Dobrá. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu našej materskej školy. foto klik tu!

—————

Advent v MŠ

08.12.2017 17:19
Vo štvrtok 7.12.2017 deti z triedy Včielok a Mravčekov privítali v škôlke milé tety z K lubu dôchodcov Trenčianske Teplice. V adventnom predvianočnom týždni si spríjemnili deň s našimi deťmi pečením a zdobením medovníčkov, vyrábaním ozdôb na vianočný stromček. Akcia bola veľmi pekná a dúfame, že sa stane tradíciou v ďalších rokoch. foto klik tu!

—————

Mikuláš

07.12.2017 13:45
Milý, dobrý Mikuláš k nám zavítal spolu s anjelikom a čertom v stredu 6.12.2017 dopoludnia. Deti si pre očakávanú návštevu pripravili pesničky a básničky, za ktoré sa im odmenil sladkými balíčkami. foto klik tu!

—————

,, Na Zemi - dobre mi "

28.11.2017 17:53
Divadlo ,,Na hojdačke" nás navštívilo 27.11.2017 v dopoludňajších hodinách. Pripravilo si pre deti ďalšiu peknú rozprávku: Na Zemi - dobre mi. Environmentálny príbeh deťom priblížil pohľad na človeka vesmírnymi postavičkami, ktoré sa ocitnú na Zemi v znečistenom lese. Deti im pomohli roztriediť pohodené odpadky, aby zvieratká mohli bezpečne žiť. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu a preto deti veľmi pekne spolupracovali a aktívne sa vyjadrovali k téme. foto klik tu!

—————

Mobilné planetárium

28.11.2017 17:42
Dňa 24.11.2017 navštívilo materskú školu mobilné planetárium. Deti si pozreli pútavý príbeh: So zvieratkami o vesmíre. Zrozumiteľnou formou mali možnosť porozumieť základným javom astronómie / prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia.../. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. foto klik tu!

—————

Predčitateľská výchova v materskej škole

28.11.2017 16:44
Významnou zložkou kultúrnej gramotnosti je literárna gramotnosť. V predškolskom veku podporujeme počiatočné čitateľské kompetencie detí v rôznych aktivitách. Medzi ne patrí každoročne i návšteva mestskej knižnice. Najstaršie deti v dňoch 14. a 15.11.2017 tu  privítala pani knihovníčka. Porozprávala im všetko zaujímavé o knižnici a knihách. Prečítala im pekný príbeh, ktorý deti následne nakreslili. Deti boli nadšené a my veríme, že ponúknuté služby knižnice budú využívať aj so svojimi rodičmi. foto klik tu!

—————

Domček na stračej nôžke

10.11.2017 19:17
Divadlo Príbeh zavítalo do materskej školy 19.10.2017. Predstavilo sa nám modernou rozprávkou ,,Domček na stračej nôžke". Príbeh bol o chlapcovi Jankovi, ktorý sa stratí v čarovnom lese. Pred čarami ježibabky mu naše deti pomohli správnymi odpoveďami nájsť cestu domov. foto klik tu!

—————

Jesenné kúzlenie

21.10.2017 17:39
Dňa 11.10.2017 navštívili našu MŠ seniori z Jednoty dôchodcov Trenčianske Teplice. Prezreli si interiér materskej školy. Deti z triedy Mravčekov - predškolákov ich privítali krátkym divadlom a potom spoločne tvorili na tému "Jesenné kúzlenie". Vytvárali rôzne figúrky z gaštanov, vyrezávali svetlonosov z tekvíc a lepili zvieratká z lístia. Nakoniec deti rozdali seniorkám darčeky, ktoré im pripravili a akciu zakončili básničkou. Akcia sa veľmi vydarila, deti boli nadšené a už teraz sa tešíme na návštevu o rok.   foto klik tu!

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475