Pre rodičov

Prevádzková doba

Poplatky

Školský poriadok

Do "škôlky" potrebujem

Poradenstvo


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475