POPLATKY za materskú školu.
 
Mesačný poplatok za MŠ: 13,50€ je potrebné uhradiť do 10-teho dňa v mesiaci /september a október: 27,00€ do 10.09./
 
č. účtu v tvare IBAN
SK 1502000000000035533202
 
 
               POPLATKY ZA STRAVU
Stravná jednotka na školský rok 2018/2019
 
desiata      –  0,32€
obed         –  0,76€
olovrant    –  0,26€
SPOLU    =    1,34€                                              DETI BEZ OLOVRANTU = 1,08€
 
MESAČNÁ ÚHRADA = 28,00€                                     BEZ OLOVRANTU = 22,00€
 
 
Stravné na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť do konca mesiaca predchádzajúceho mesiaca (finančné prostriedky sa používajú na nákup potravín). September + október sa hradí naraz. Následne v októbri sa hradí november, v novembri december...
Paušálna úhrada sa platí cez BÚ
 
                              č. účtu v tvare IBAN
 SK 14 0200 0000 3500 2193 2202
 Informácie ohľadom stravovania, platieb a stravného obdržíte u vedúcej  školskej jedálne v dňoch
            pondelok – piatok  7,00 – 13,00 hod

 

Odhlasovanie detí zo stravy:

 
1. TELEFONICKY na č. 655 24 75
2. SMS-kou, prípadne TELEFONICKY na č. 0915 315 275
3. E-MAIL-om na adrese: eva.mrazikova@teplice.sk
4. OSOBNE vodorovnou čiarou – (papiere sú pri vchode do jedálne)

  Odhlasovanie na stanovený deň je možné do 8,00 hod.

 Kontakty platia aj pre akékoľvek informácie ohľadom stravy a stravného.

 

 
 
 
 

Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475