POPLATKY ZA STRAVU:
 
 
 
      POPLATKY ZA MŠ:
 
Mesačný poplatok za MŠ: 13,50€ je potrebné uhradiť každý mesiac do 10-teho dňa v mesiaci /september a október: 27,00€ do 10.09./
 
Predškoláci neplatia !!!
 
Po dohode s pani riaditeľkou, možno uhradiť aj na dlhšie časové obdobie.
 
Uveďte meno dieťaťa a triedu do správy pre prijímateľa, kvôli ľahšej identifikácii vašej platby.

č. účtu v tvare:

IBAN: SK 15 0200 0000 0000 3553 3202

Kto nemá možnosť platiť bezhotovostne, prosíme nahlásiť pani učiteľke S. Pánikovej, ktorá vystaví platobný šek.