Rada školy

Predseda:                    Mgr.Elena  Matuščinová

Podpredseda:                    Sylvia Pániková

Člen za zriaďovateľa: Mgr.Zdena Bunčáková

Členovia za pedagogických zamestnancov:

                                         Dana Filová

Členovia za prevádzkových zamestnancov:

                                          Eva Mráziková

Členovia za rodičov:         Romana Bieliková, Peter Janík

                                      

 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475