Rada školy

Predseda:                    Mgr.Elena  Matuščinová

Podpredseda:                    Sylvia Pániková

Člen za zriaďovateľa: Mgr.Adriana Koncová

Členovia za pedagogických zamestnancov:

                                         Dana Filová

Členovia za prevádzkových zamestnancov:

                                          Eva Mráziková

Členovia za rodičov:         Romana Bieliková, Peter Janík