Personál školy

Riaditeľka MŠ:                          Mgr.Mariana Horilová

Zástupkyňa MŠ:                              Sylvia Pániková

 

Pedagogické zamestnankyne:   Bc.Veronika Dovičinová

                                                       Dana Filová

                                                                                      Dagmar Lacíková

                                                  Bc.Romana Mikušová

                                                  Bc.Zuzana  Rončáková

                                                       Viera Vitázková

                                                    

                                                    

Prevádzkové zamestnankyne:      Jana Mozgová

                                                      Mária Penxová

                                                      Marta Krajčovičová

                                                     

Zamestnankyne ŠJ:

 

              vedúca ŠJ:                        Eva Mráziková       

                          kuchárky:                                  Anna Betáková

                                                      Mária Jamrišková

                                                     

                                                     

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475