PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola Trenčianske Teplice je otvorená od 600 do 1615 hod.