PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

Materská škola Trenčianske Teplice je otvorená od 600 do 1615 hod.

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475