Novinky

Kŕmidlá pre vtáčiky

18.01.2020 06:58
V tématickom týždni:,,Prosby zvieratiek" sa deti s pani učiteľkami a rodičmi zapojili do projektu výroby kŕmidiel pre vtáčiky. Záhrada MŠ ožila nápaditými a účelovými výrobkami. Ďakujeme všetkým za ochotu pomôcť a prispieť v edukačnej - ekovýchovnej aktivite. Vtáčiky sa nám na jar odvďačia svojim spevom. foto klik tu!  

—————

Vianoce v ZŠ

13.12.2019 18:39
Vo štvrtok 12.12.2019 vianočné posedenie pre seniorov mesta v ZŠ spríjemnili aj naši predškoláci krátkym programom. Navodili príjemnú predvianočnú náladu spevom, tancom a vinšami. foto klik tu!  

—————

Vianočné dielničky

13.12.2019 18:27
Dňa 11.12.2019 sme privítali v škôlke tety z Klubu seniorov. Spoločne s deťmi vyrábali vianočné pozdravy a ozdoby z modelovacej hmoty na vianočný stromček. Na rozlúčku im deti zavinšovali, zaspievali koledy a obdarovali ich darčekom. foto klik tu!  

—————

Vianočná hviezdička

13.12.2019 13:42
Dňa 10.12.2019 sa v MŠ Omšenie konala súťaž detí regiónu Teplička v speve: Vianočná hviezdička. Našu materskú školu reprezentovala Ninka Žáčiková a Leo Holý. foto klik tu!

—————

Mikuláš zavítal do MŠ

11.12.2019 17:08
Každý rok deti očakávajú príchod Mikuláša. Neobišiel našu materskú školu ani tento rok.Privítali sme ho aj s čertom a anjelikom krásnymi piesňami a básničkami. foto klik tu!  

—————

Pomáhať a chrániť

22.11.2019 16:52
Príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Trenčianskych Tepliciach nás navštívili v pondelok 18.11.2019.Porozprávali deťom o náročnej práci policajta. Poučili deti ako sa majú správať na ulici ale aj doma, ako sa zachovať v situácii, keby bolo ohrozené ich zdravie a bezpečnosť. foto klik tu!

—————

Deti navštívili galériu

15.11.2019 19:04
Utorok a streda 12.11. a 13.11.2019 boli pre deti výnimočnými dňami. Vybrali sme sa na veľký výlet do Oblastnej  galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Aj spoločné cestovanie autobusom bolo veľkým zážitkom. Teta v galérii nám poukazovala vystavené exponáty. V ďalšej časti dostali deti  plagátiky so sochami a mali zakrúžkovať len tie, ktoré nájdu v miestnosti. Brali to veľmi zodpovedne a pozorne si všímali ich tvary. Na záver sa zahrali na maliarov. foto klik tu!  

—————

,,Keď ja budem veľký"

08.11.2019 19:23
Dňa 4.11.2019 sme privítali bábkové divadlo Slniečko z Piešťan s interaktívnym hudobno-divadelným predstavením ,,Keď ja budem veľký". Deti sa veselou, často spievanou a pohybovou formou dozvedeli o rôznych profesiách. Tie nemusia byť len zamestnaním, ale môžu byť i koníčkom - včelár, záhradník. Ponuka bola široká: maliar, spisovateľ, kníhkupec, policajt, automechanik... Mnohé si mohli aj vyskúšať, čo sa deťom veľmi páčilo. foto klik tu!

—————

Navštívili sme našich seniorov

31.10.2019 17:20
V stredu 30.10.2019 navštívili deti z triedy Motýlikov našich občanov žijúcich v Zariadení pre seniorov. Potešili ich svojim vystúpením a spestrili starkým jesenné dopoludnie. foto klik tu!  

—————

Mesiac úcty k starším

24.10.2019 16:56
V utorok 22.10.2019 predškoláci potešili dôchodcov nášho mesta krátkym programom v ZŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zožali veľký potlesk a dostali aj sladkú odmenu. foto klik tu!      

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475