Novinky

Pomáhať a chrániť

22.11.2019 16:52
Príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Trenčianskych Tepliciach nás navštívili v pondelok 18.11.2019.Porozprávali deťom o náročnej práci policajta. Poučili deti ako sa majú správať na ulici ale aj doma, ako sa zachovať v situácii, keby bolo ohrozené ich zdravie a bezpečnosť. foto klik tu!

—————

Deti navštívili galériu

15.11.2019 19:04
Utorok a streda 12.11. a 13.11.2019 boli pre deti výnimočnými dňami. Vybrali sme sa na veľký výlet do Oblastnej  galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Aj spoločné cestovanie autobusom bolo veľkým zážitkom. Teta v galérii nám poukazovala vystavené exponáty. V ďalšej časti dostali deti  plagátiky so sochami a mali zakrúžkovať len tie, ktoré nájdu v miestnosti. Brali to veľmi zodpovedne a pozorne si všímali ich tvary. Na záver sa zahrali na maliarov. foto klik tu!  

—————

,,Keď ja budem veľký"

08.11.2019 19:23
Dňa 4.11.2019 sme privítali bábkové divadlo Slniečko z Piešťan s interaktívnym hudobno-divadelným predstavením ,,Keď ja budem veľký". Deti sa veselou, často spievanou a pohybovou formou dozvedeli o rôznych profesiách. Tie nemusia byť len zamestnaním, ale môžu byť i koníčkom - včelár, záhradník. Ponuka bola široká: maliar, spisovateľ, kníhkupec, policajt, automechanik... Mnohé si mohli aj vyskúšať, čo sa deťom veľmi páčilo. foto klik tu!

—————

Navštívili sme našich seniorov

31.10.2019 17:20
V stredu 30.10.2019 navštívili deti z triedy Motýlikov našich občanov žijúcich v Zariadení pre seniorov. Potešili ich svojim vystúpením a spestrili starkým jesenné dopoludnie. foto klik tu!  

—————

Mesiac úcty k starším

24.10.2019 16:56
V utorok 22.10.2019 predškoláci potešili dôchodcov nášho mesta krátkym programom v ZŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zožali veľký potlesk a dostali aj sladkú odmenu. foto klik tu!      

—————

Jesenné tvorenie

24.10.2019 16:49
V stredu 16.10.2019 nám počasie veľmi neprialo ale i napriek tomu prijali rodičia pozvanie na jesenné tvorivé dielne. Spolu so svojimi deťmi z jesenných plodov vytvorili nádherné strašidielka a dekorácie. Strávili sme spoločne príjemné popoludnie a skrášlili si priestory foto klik tu!    

—————

Na návšteve v Mestskej knižnici

09.10.2019 19:42
V dňoch 2.10. a 3.10.2019 deti z triedy Včielok a Motýlikov navštívili Mestskú knižnicu v Trenčianskych Tepliciach. Privítala ich teta Jadranka Savičová. Oboznámila deti s priestorom, kde sa nachádza detská literatúra a vypočuli si krásnu rozprávku o myškách. Deti si pripravili pre pani Jadranku prekvapenie, maľovanú básničku: „Dráčik v knižnici“. Hoci nepoznajú ešte všetky písmenká, prečítali spoločne podľa obrázkov veršovaný príbeh o sedemhlavom drakovi, ktorého každá hlava chcela inú knižku čítať. foto klik tu!  

—————

Dobrovoľná zbierka

04.10.2019 13:12
Pri príležitosti svetového dňa zvierat naša MŠ usporiadala dobrovoľnú zbierku pre psí útulok v Dubnici nad Váhom. Prebiehala v týždni od 23.9.2019 do 27.9.2019. Vyzbierané veci sme odovzdali v stredu 2.10. 2019 na Farme v Údolí. Všetkým vám, ktorí prispeli ďakujeme za spoluprácu a ochotu pomôcť. foto klik tu!  

—————

Stretnutie s Bertou

24.09.2019 13:24
Dňa 24.09.2019 nás opäť navštívila kamarátka Berta. Tréner do domu pán Ján Zrebný deťom prišiel ukázať, čo všetko sa dá so psíkom naučiť. Vysvetlil nám ako sa k psíkom máme správať a pristupovať k nim s láskou, pretože psík nie je hračka ale živý tvor. foto klik tu!

—————

Dovidenia predškoláci...

28.06.2019 13:18
V piatok 28.06.2019 sme ukončili školský rok rozlúčkou s našimi predškolákmi, budúcimi prváčikmi. Deti sa posledný krát všetkým poďakovali pekným programom. Pozvanie prijala aj pani primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková a popriala deťom veľa úspechov v škole. foto klik tu!

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475