Naša škola

Charakteristika MŠ

MŠ TRENČIANSKE TEPLICE je 4-triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 2-3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Budovu materskej školy tvoria 3 pavilóny. V dvoch pavilónoch sú umiestnené triedy, ktorých usporiadanie je štruktúrované tak, aby si deti mohli vyberať z viacerých činností v malých skupinách v tzv. centrách (kútikoch) aktivít. Tretí pavilón slúži ako hospodárska budova. MŠ má zriadenú i učebňu anglického jazyka a samostatnú jedáleň. Školský dvor je priestranný,  poskytuje deťom dostatok miesta na pohybové, ale i iné aktivity. Pozostáva z trávnatých  plôch so stromami a krami, dvoch pieskovísk, niekoľko hracích prvkov a lavičiek.

Prehliadka interiéru a exteriéru