Vitajte na našej stránke


D0 VAŠEJ POZORNOSTI !!!

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(29. 10. 2020)

Bezinfekčnosť zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov!!!
Pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú)z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast!!!
 

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, lebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva(ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa

nemôže navštevovať materskú školu!!!

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

·podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

·ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

predložiť pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast(u ktorých je dieťa vstarostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Prosíme prečítať dôležité informácie a pokyny. Ďakujeme za porozumenie!!!

 

Stanovisko k prevádzke MŠ Trenčianske Teplice

DÁVAME DO POZORNOSTI RODIČOV NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY:

Pri sprevádzaní dieťaťa je povinné mať ochranné rúško !

1.Prevádzka MŠ je upravená od 7.00 – do 16.00 hod.

2.Príchod je možný najneskôr do 8.00 hod. z dôvodu dezinfekcie priestorov.

3.Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič predloží: Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré sú priložené nižšie k stiahnutiu alebo ich dostanete ihneď  ráno pri nástupe v MŠ. Ak nebude tlačivo vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, nemôže dieťa vyučujúci pedagóg prevziať.

4. Dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca alebo ním poverená osoba.

5. Do materskej školy môžu prichádzať len deti, ktoré nie sú v karanténe!

    Nikto s príznakmi COVID nesmie vstupovať do areálu MŠ!

    V prípade podozrenia príznakov a ochorenia je zákonný zástupca povinný nahlásiť skutočnosť MŠ.

6.Nie je možné dieťaťu nosiť hračky a iné predmety do priestorov MŠ okrem rúška, pyžamka, papúč a náhradného oblečenia!

Podrobnejšie info. klik na: Podmienky k prevádzke MŠ od 1.9.2020:

Podmienky k prevádzke MŠ od 01.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novinky

Rozveseľte svoje deti

26.03.2020 12:27
Milí rodičia, rozveseľte a zabavte svoje detičky v týchto dňoch. Posielame pár tipov. https://www.youtube.com/watch?v=KaIDC7ICSgE https://www.youtube.com/watch?v=BqumG1U75xE&t=2s do 15.4.2020 by mal fungovať...

—————

Marec - Mesiac knihy

06.03.2020 12:38
V prvom marcovom tematickom týždni sme s deťmi putovali svetom fantázie rozprávok. V stredu a vo štvrtok (4.3. a 5.3.2020 ) navštívili deti z triedy Včielok a Motýlikov Mestskú knižnicu. Zoznámili sa s ponukou kníh a teta knihovníčka Jadranka im prečítala peknú rozprávku. Naši predškoláci si...

—————

Kocúr v čižmách

02.03.2020 16:40
V pondelok 2.03.2020 dopoludnia nás potešilo bábkové divadlo Lienka s klasickou rozprávkou: Kocúr v čižmách. Táto rozprávka opisuje príbeh kocúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Kocúr najskôr pomôže svojmu pánovi a prinesie mu zlato, ktoré zarobí u kráľa. Spoločne zachránia uväznenú princeznú....

—————

Predškoláci v ZŠ A.Bagara

24.02.2020 17:17
Dňa 20.02.2020 navštívíli predškoláci prvákov v ZŠ. Zvedavo nazreli do tried, kde im bývalí šôlkari predviedli čo sa v škole naučili. Vedia už pekne čítať, počítať a písať. Naše deti sa nedali zahanbiť a tiež ukázali ako sa s pani učiteľkami pripravujú do školy. Spoločne si na záver vypracovali...

—————

Hurá, karneval...

19.02.2020 19:55
Veru sme sa dočkali a detský karneval odštartovali v stredu 19.02.2020. Škôlka bola plná smiechu, radosti a zábavy. Deti boli oblečené do krásnych kostýmov a s pani učiteľkami tancom, súťažami a spevom oslávili fašiangy. Klik tu!

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475Anketa

Páči sa Vám náš web ?

Ano
94%
1 117

Nie
6%
72

Neviem
0%
0

Celkový počet hlasov: 1189