Vitajte na našej stránke

Prosíme prečítať dôležité informácie a pokyny. Ďakujeme za porozumenie!!!

 

   

Stanovisko k prevádzke MŠ Trenčianske Teplice

DÁVAME DO POZORNOSTI RODIČOV NAJDÔLEŽITEJŠIE POKYNY:

Pri sprevádzaní dieťaťa je povinné mať ochranné rúško !

1.Prevádzka MŠ je upravená od 7.00 – do 16.00 hod.

2.Príchod je možný najneskôr do 8.00 hod. z dôvodu dezinfekcie priestorov.

3.Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič predloží: Zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré sú priložené nižšie k stiahnutiu alebo ich dostanete ihneď  ráno pri nástupe v MŠ. Ak nebude tlačivo vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, nemôže dieťa vyučujúci pedagóg prevziať.

4. Dieťa sprevádza len jeden zákonný zástupca alebo ním poverená osoba.

5. Do materskej školy môžu prichádzať len deti, ktoré nie sú v karanténe!

    Nikto s príznakmi COVID nesmie vstupovať do areálu MŠ!

    V prípade podozrenia príznakov a ochorenia je zákonný zástupca povinný nahlásiť skutočnosť MŠ.

6.Nie je možné dieťaťu nosiť hračky a iné predmety do priestorov MŠ okrem rúška, pyžamka, papúč a náhradného oblečenia!

Podrobnejšie info. klik na: Podmienky k prevádzke MŠ od 1.9.2020:

Podmienky k prevádzke MŠ od 01.09.2020

Bezinfekčnosť na vytlačenie tu!

Vyhlásenie dotazník na vytlačenie  tu!

Informácie o platbách za MŠ a stravu obdržia rodičia nových detí po nástupe do MŠ v stredu: 02.09.2020 !!!
Prosíme do tohto dátumu neuhrádzať žiadne poplatky!!!
Ďakujeme!

 

 


Novinky

Pomáhať a chrániť

22.11.2019 16:52
Príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Trenčianskych Tepliciach nás navštívili v pondelok 18.11.2019.Porozprávali deťom o náročnej práci policajta. Poučili deti ako sa majú správať na ulici ale aj doma, ako sa zachovať v situácii, keby bolo ohrozené ich zdravie a bezpečnosť. foto klik tu!

—————

Deti navštívili galériu

15.11.2019 19:04
Utorok a streda 12.11. a 13.11.2019 boli pre deti výnimočnými dňami. Vybrali sme sa na veľký výlet do Oblastnej  galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Aj spoločné cestovanie autobusom bolo veľkým zážitkom. Teta v galérii nám poukazovala vystavené exponáty. V ďalšej časti dostali...

—————

,,Keď ja budem veľký"

08.11.2019 19:23
Dňa 4.11.2019 sme privítali bábkové divadlo Slniečko z Piešťan s interaktívnym hudobno-divadelným predstavením ,,Keď ja budem veľký". Deti sa veselou, často spievanou a pohybovou formou dozvedeli o rôznych profesiách. Tie nemusia byť len zamestnaním, ale môžu byť i koníčkom - včelár, záhradník....

—————

Navštívili sme našich seniorov

31.10.2019 17:20
V stredu 30.10.2019 navštívili deti z triedy Motýlikov našich občanov žijúcich v Zariadení pre seniorov. Potešili ich svojim vystúpením a spestrili starkým jesenné dopoludnie. foto klik tu!  

—————

Mesiac úcty k starším

24.10.2019 16:56
V utorok 22.10.2019 predškoláci potešili dôchodcov nášho mesta krátkym programom v ZŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zožali veľký potlesk a dostali aj sladkú odmenu. foto klik tu!      

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475Anketa

Páči sa Vám náš web ?

Ano
94%
1 088

Nie
6%
72

Neviem
0%
0

Celkový počet hlasov: 1160