Zápis do ZŠ

12.04.2017 12:00

V utorok 4.4.2017 sa uskutočnil zápis detí do Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach. V spolupráci MŠ a ZŠ sa všetky deti v predškolskom veku, ktoré navštevujú Materskú školu v Trenčianskych Tepliciach rozdelili do troch skupín približne rovnakého počtu, aby zápis prebiehal v príjemnej atmosfére. Deti prichádzali v skupinách o 14.00, 15.00 a 16.00 hod. Na prvom poschodí malých predškolákov čakali ôsmačky, ktoré im zatancovali a vyzvali ich tiež do tanca. Deti sa uvoľnili a hneď mali úsmevy na tvári. V priestoroch štvrtej triedy deti čakali, pokiaľ si ich pani učiteľky po jednom zoberú na malý pohovor. Zatiaľ si dorábali peknú húseničku, aby ukázali svoju šikovnosť. Pri interaktívnej tabuli ukázali svoje vedomosti určovaním geometrických tvarov, zvierat, či písmen a pod. Na veľkú tabuľu každý napísal svoje meno. To už predškoláci z MŠ dokážu dávno. Keď deti všetko zvládli, s veľkou radosťou sa vrátili k svojim rodičom, ktorí ich už netrpezlivo čakali. Po celý čas zápisu bola prítomná niektorá pani učiteľka z Materskej školy Trenčianskych Teplíc ako psychická podpora a známa osoba, ktorá deti povzbudí.

 

Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475