Vystúpenie detí v ZŠ

10.03.2017 13:04

Naše deti z Materskej školy Trenčianske Teplice: Thomas Stiksa, Liliana Pšenčíková, Miško Václav, Ema Adamcová, Matúš Komárek a Nelka Balajová boli 7.3.2017 zaspievať, zarecitovať, aj zatancovať ženám, ktoré boli pozvané Mestským úradom Trenčianske Teplice do jedálne Základnej školy. Za pekné vystúpenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dostali aj sladkú odmenu.


Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475