Vynášanie Moreny

21.03.2010 12:41

„Ide smrť z kúdeľu na tú smrtnú, na tú smrtnú nedeľu......“Aj takouto piesňou bol sprevádzaný dňa 20.03.2010 sprievod detí z materskej školy nesúc vlastnoručne vyrobenú Morenu. Vynášanie Moreny je starý ľudový zvyk, ktorý sme deťom našej MŠ chceli takouto formou pripomenúť. Samozrejme deti sa na symbolickú rozlúčku so zimou i riadne pripravili. Naučili sa piesne i ľudové povedačky, ktoré sa pri vynášaní Moreny spievali a rozprávali. No a potom ako sme sa rozlúčili s Morenou, ktorá odplávala dolu potokom zazneli rečňovanky a ľudové hry v ktorých deti privolávali slniečko a teplú jar. „Slnce, slnce, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko, otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.“

                                                                Foto Klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475