Vianočné vystúpenie detí pre seniorov

06.01.2015 21:07

         VIANOČNÉ VYSTÚPENIE DETÍ PRE SENIOROV.

Dňa 10.12.2014 v dopoludňajších hodinách vystúpili deti z našej MŠ zo svojím Vianočným programom v dome pre seniorov Hubertus v Trenčianskych Tepliciach. Deti predniesli básne s vianočnou tématikou a zaspievali známe koledy. Deti, ktoré zostali v MŠ poslali seniorom pozdrav v podobe „Barboriek“ – vetvičiek čerešne, ktoré vykvitnú na Štedrý deň  vyzdobených vlastnými výrobkami.  Po programe si deti posedili spolu so seniormi pri spoločnom stole a prisľúbili si, že na jar sa stretnú opäť.

Foto klik TU! fotogaleria-mstt6.webnode.sk/products/vianocne-vystupenie-deti-pre-seniorov-/

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475