Svetový deň vody

29.03.2011 22:45

22. marca na Svetový deň vody si s deťmi každoročne pripomíname skutočnosť, že voda je vzácna tekutina a je veľmi dôležitá pre život na Zemi. Spoločným tvorením viacerých billboardov, sa deti dozvedeli všeličo o tejto vzácnej tekutine.  Spoznali jej skupenstvá, užitočnosť, silu, ktorá môže byť i ničivá. Pomocou rozprávkového príbehu o cestovaní dvoch Kvapiek sa deti dozvedeli a získali predstavu i o kolobehu vody na Zemi. Hlavne sa však deti dozvedeli, že vodu v prírode nesmieme znečisťovať a pitnou vodu treba šetriť. Pretože naše mesto je kúpeľným mestom, priblížili sme deťom i význam liečivých prameňov. Deti si vypočuli povesť viažucu sa k ich objaveniu v našom údolí. Vedia, že chorú ovečku a pastiera vyliečila práve liečivá sila vody, ktorá tu z hlbín zeme vyviera. Predškoláci boli i na exkurzii v kúpeľoch a pozreli si interiér  najvzácnejšieho klenotu Trenčianskych Teplíc - liečebný dom Hammam. Všetkých očaril svojou rozprávkovou krásou.  Pán Struhár, ktorý nás v Hammame sprevádzal  nám o ňom porozprával veľa zaujímavých vecí.

                                                                                            Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475