Predčitateľská výchova v materskej škole

28.11.2017 16:44

Významnou zložkou kultúrnej gramotnosti je literárna gramotnosť. V predškolskom veku podporujeme počiatočné čitateľské kompetencie detí v rôznych aktivitách. Medzi ne patrí každoročne i návšteva mestskej knižnice. Najstaršie deti v dňoch 14. a 15.11.2017 tu  privítala pani knihovníčka. Porozprávala im všetko zaujímavé o knižnici a knihách. Prečítala im pekný príbeh, ktorý deti následne nakreslili. Deti boli nadšené a my veríme, že ponúknuté služby knižnice budú využívať aj so svojimi rodičmi.

foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475