Otvorená hodina z anglického jazyka

10.02.2017 19:11

Dňa 26.1.2017 sa uskutočnila otvorená hodina z anglického jazyka pre rodičov detí, ktoré krúžok navštevujú.

Pani učiteľka Mgr.Ivana Čonková, ktorá prichádza do našej MŠ každý druhý týždeň v utorok a štvrtok, oboznamuje predškolákov s anglickým jazykom zaujímavou, hravou formou. Predviedla rodičom jej úspešné výsledky. Bolo vidieť, že pre deti je čas strávený s pani učiteľkou vždy plný zábavy, o čom nás presvedčila radostná atmosféra ukážkovej hodiny.

Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475