NÁVŠTEVA V HASIČSKEJ ZBROJNICI

01.07.2015 21:50

 

               NÁVŠTEVA V HASIČSKEJ ZBROJNICI.

Dňa 18.6.2015 sa v našej materskej škole opäť konal nácvik evakuácie pri vzniku požiaru.

Po zaznení dohodnutého signálu museli deti a celý personál MŠ opustiť budovu a stretnúť sa na školskom dvore. Potom nastalo prepočítanie všetkých osôb a vyhodnotenie našej rýchlosti.

Deti 3. a 4. triedy následne odišli na návštevu do našej hasičskej zbrojnice. Tam si mali možnosť prezrieť hasičskú techniku a vypočuť si prednášku o zásahoch našich hasičov.

Deti mali pekný zažitok a nejeden chlapec sa od toho stretnutia túži stať hasičom.

 

FOTO klik TU! fotogaleria-mstt6.webnode.sk/products/navsteva-v-hasicskej-zbrojnici/

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475