Návšteva Galérie

25.12.2016 15:37

V dňoch 9.a 11.11.2016 navštívili predškoláci našej MŠ Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne.

Najskôr si prezreli výstavu obrazov Juraja Oravca a potom sa usadili v tvorivej dielni

Majstra Galerku, kde sa deti na chvíľu zahrali na naozajstných maliarov.

Dielka sa im veľmi podarili, o čom sa môžete presvedčiť v priestoroch našej MŠ.

Foto klik tu !

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475