Bežecká štafeta škôlkarov

29.09.2017 16:50

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Dňa 29. septembra 2017  prebiehal tzv. European School Sport Day. Aj malí škôlkari sa zapojili a kampaň podporili ,,Bežeckou štafetou škôlkarov“ na ihrisku ZŠ. Pani učiteľky im pripravili beh cez prekážky na stanovištiach a štafetu behu tried s logom kampane. Veríme, že podobnými akciami motivujú deti a rodičov k pohybovým aktivitám, ktoré sú potrebné k zdravému životnému štýlu nás všetkých.


foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475