Novinky

MDD v materskej škole

03.06.2010 18:23
1. jún je túžobne očakávaný a obľúbený  sviatok všetkých detí.  Pani učiteľky z našej materskej školy na tento deň pre deti prichystali veľa  atraktívnych hier, súťaží a  zábavy. Vôbec nám nevadilo, že vonku prší, aj keď sme plánovali tento deň oslavovať na školskom dvore.  Že sme si sviatok s deťmi skutočne užili presvedčte sa sami.                                                                                     Foto klik tu!  

—————

Plavecký výcvik predškolákov

27.05.2010 20:29
Od 10.05.2010 chodia raz do týždňa všetci „predškoláci“ z našej materskej školy na plavecký výcvik, ktorý vedie pani učiteľka Janíková zo Základnej školy Trenčianske Teplice. Deti majú možnosť hravou formou oboznamovať sa s vodou a jej vlastnosťami, tiež priučiť sa základom plávania. Na výcvik sa vždy tešia a majú radosť zo svojich plaveckých úspechov.                                                                                        Foto klik tu!

—————

Akcia „Mám rád svoju Zem“

30.04.2010 15:53
Dňa 29.04. sa v MŠ konala akcia pod názvom: „Mám rád svoju Zem“. Akciu otvorila pani riaditeľka krátkym príhovorom. Po ňom nasledovalo divadlo „Pondelok v lese“, ktoré ostatným deťom  a pozvaným hosťom zahrali deti z predškolskej triedy. Prostredníctvom neho poukázali na nevhodné správanie niektorých ľudí v lese, ktorí ho po víkendových výletoch zanechávajú znečistený odpadkami. Zvieratká z príbehu naučili všetky ostatné deti kam odpadky patria a ako ich správne triediť. Aby mohli deti v praxi realizovať to čo ich naučili zvieratká, dostali všetky triedy sady nádob na separovanie odpadu, ktoré pre deti zakúpilo Mesto Trenčianske Teplice za financie  z Recyklačného fondu. A pretože odpad nemusí hneď skončiť v smetných nádobách, o tom nás presvedčila vskutku netradičná Módna prehliadka. Deti sa nám predviedli v rôznych modeloch vytvorených z odpadových materiálov. Mali sme možnosť vidieť športové...

—————

Koncert detí zo ZUŠ pre deti MŠ

30.04.2010 15:53
V pondelok 26.04.2010 sa v materskej škole konal výchovný koncert. Predstavili sa nám deti zo Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa nám postarali  o ozajstný umelecký zážitok. „Škôlkarom“ sa koncert páčil a ktovie, možno práve v tento deň sa u niektorých  prebudila túžba naučiť sa hrať na nejakom hudobnom nástroji.                                                                                     Foto Klik tu!    

—————

Stretnutie s hasičmi

24.04.2010 12:43
Dňa 22.04.2010 sa v materskej škole konal nácvik evakuácie pri vzniku požiaru. Na dohodnutý signál – po zaznení sirény všetky deti a personál školy čo najrýchlejšie opustili budovu školy a sústredili sa na školskom dvore. Následne prebehol kontrolný prepočet všetkých osôb a vyhodnotenie. Potom sa už ujali slova ujovia hasiči, ktorí deťom predstavili požiarnu techniku. Deťom sa stretnutie s hasičmi páčilo, hlavne chlapcom. Z nejedných chlapčenských úst zazneli slová: „Keď budem veľký, budem hasičom.“                                                                 Foto Klik tu!

—————

Deti z MŠ sa predstavili s divadielkom „Budkáčik a Dupkáčik“

14.04.2010 21:28
„Ako bolo ako nie, ale bolo tak, že bol raz na svete neveľký kopček, pri kopčeku válovec a za válovcom čo bolo to bolo, veru by nik neuhádol čo tam bolo...“ Takýmito slovami začalo dňa 12.04.2010 divadelné vystúpenie detí z materskej školy na podujatí organizovanom Miestnym odborom Matice slovenskej, ktoré sa uskutočnilo z príležitosti Roku J. C. Hronského v Základnej škole v Trenčianskych Tepliciach. Deti si na túto príležitosť nacvičili divadielko „Budkáčik a Dupkáčik“, ktorým pripomenuli prítomným jeden z nezabudnuteľných príbehov J.C. Hronského o dvoch nerozlučných prasiatkach, nezbedných bratoch,  Budkáčikovi a Dupkáčikovi.             ...

—————

Exkurzia v kúpeľoch

22.03.2010 21:45
  22. marca na Svetový deň vody si aj deti v materskej škole pripomenuli, že voda je vzácna tekutina a je dôležitá pre život na Zemi. Zhotovili sme  si 2 velikánske kvapky vody, ktoré vznikli pospájaním menších kvapôčiek,  čo si deti nakreslili, odtlačili, vystrihli. Symbolicky sme  poukázali na to, že ak každý bude šetriť s vodou aspoň trošku, toľko ako nakreslil kvapôčku, spoločne tak ušetríme veľa vody.  Pretože naše mesto je kúpeľným mestom, priblížili sme deťom i význam liečivých prameňov. Deti si vypočuli povesť viažucu sa k objaveniu týchto prameňov v našom údolí. Vedia, že chorú ovečku a pastiera vyliečila práve liečivá sila vody, ktorá tu z hlbín zeme vyviera. S „predškolákmi“ sme boli i na exkurzii v kúpeľoch.  Boli sme si pozrieť najvzácnejší klenot  Trenčianskych Teplíc, liečebný dom Hammam. Očaril nás svojou rozprávkovou krásou.  Pán Struhár, ktorý nás v Hammame sprevádzal  nám...

—————

Vynášanie Moreny

21.03.2010 12:41
„Ide smrť z kúdeľu na tú smrtnú, na tú smrtnú nedeľu......“Aj takouto piesňou bol sprevádzaný dňa 20.03.2010 sprievod detí z materskej školy nesúc vlastnoručne vyrobenú Morenu. Vynášanie Moreny je starý ľudový zvyk, ktorý sme deťom našej MŠ chceli takouto formou pripomenúť. Samozrejme deti sa na symbolickú rozlúčku so zimou i riadne pripravili. Naučili sa piesne i ľudové povedačky, ktoré sa pri vynášaní Moreny spievali a rozprávali. No a potom ako sme sa rozlúčili s Morenou, ktorá odplávala dolu potokom zazneli rečňovanky a ľudové hry v ktorých deti privolávali slniečko a teplú jar. „Slnce, slnce, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko, otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.“...

—————

Divadlo "O Jankovi Polienkovi"

18.03.2010 19:28
Dňa 17.03.2010 o 10:30 hod zavítalo do našej materskej školy Divadlo na hojdačke. Predstavilo sa nám s rozprávkou „O Jankovi Polienkovi“. Divadielko sa nám páčilo, lebo bolo plné farieb, smiechu a pesničiek. Pozrite sa.                                                                Foto Klik tu!

—————

Karneval 2010

14.02.2010 16:15
Vo štvrtok 11.02.2010 sa v materskej škole uskutočnil tradičný fašiangový KARNEVAL. Všetky deti aj pani učiteľky sa v tento deň premenili na rôzne rozprávkové bytosti.  „Škôlka“ sa tak stala rozprávkovou krajinou plnou kúziel a fantázie. Rytier tu však nebojoval s drakom a ani vlk nechcel zožrať Červenú Čiapočku. Všetci spolu sa iba dobre zabávali, tancovali a spievali. Nechýbali ani súťaže, občerstvenie a maškrty pre deti. Zábava sa skončila pred obedom, keď sme unavení, s bruškami plnými maškŕt ledva zjedli obed a zaľahli do postieľok, v ktorých sme pospali rýchlejšie ako inokedy....

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475