Kreatívne hry

16.11.2018 17:05

Lego deti milujú, preto sme pozvali dňa 14.11.2018 do MŠ lektorky z centra KREA TIVO. Predškoláci sa tvorivo vzdelávali  aj zabavili skladaním podľa plániku.

Klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475