Vystúpenie pre dôchodcov

20.10.2011 23:44

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, si deti z predškolskej triedy pripravili pre našich seniorov krátky kultúrny program. Dňa 18.10.2011 v popoludňajších hodinách sa s ním v priestoroch jedálne základnej školy predstavili. Pobavili hostí básňami, piesňami, ale i vtipnou scénkou. Na tvárach prítomných vyčarili nielen úsmev, ale i slzy dojatia. Odmenou pre deti bol nielen potlesk, ale i sladká odmena, ktorú si určite zaslúžili.

                                                                                                   Foto klik tu!

 

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475