Stretnutie s hasičmi

24.04.2010 12:43

Dňa 22.04.2010 sa v materskej škole konal nácvik evakuácie pri vzniku požiaru. Na dohodnutý signál – po zaznení sirény všetky deti a personál školy čo najrýchlejšie opustili budovu školy a sústredili sa na školskom dvore. Následne prebehol kontrolný prepočet všetkých osôb a vyhodnotenie. Potom sa už ujali slova ujovia hasiči, ktorí deťom predstavili požiarnu techniku. Deťom sa stretnutie s hasičmi páčilo, hlavne chlapcom. Z nejedných chlapčenských úst zazneli slová: „Keď budem veľký, budem hasičom.“

 

                                                              Foto Klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475