Plavecký výcvik predškolákov

27.05.2010 20:29

Od 10.05.2010 chodia raz do týždňa všetci „predškoláci“ z našej materskej školy na plavecký výcvik, ktorý vedie pani učiteľka Janíková zo Základnej školy Trenčianske Teplice. Deti majú možnosť hravou formou oboznamovať sa s vodou a jej vlastnosťami, tiež priučiť sa základom plávania. Na výcvik sa vždy tešia a majú radosť zo svojich plaveckých úspechov.

                                                                                       Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475