Otvorená hodina AJ

02.02.2013 19:57

Otvorená hodine Anglického jazyka

pre rodičov

 

     Pani učiteľka Bc. Ivanka Čonková prichádza do našej Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach od októbra 2012, aby zoznamovala naše najstaršie deti, ktoré sa pripravujú na vstup do základnej školy s anglickým jazykom. Darí sa jej to veľmi dobre. Keďže je učiteľka v materskej škole, volí ten správny prístup, motivácie a edukačné aktivity primerané veku detí. Mohli sa o tom presvedčiť aj rodičia, pre ktorých zrealizovala otvorenú hodinu dňa 31.1.2013, čiže v závere prvého polroku školského roku 2012/13. Tak isto predvedie svoju prácu i v závere školského roka. Foto klik Tu!fotogaleria-mstt11-12-1.webnode.sk/products/otvorena-hodina-aj/

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475