Návšteva Hasičov

14.05.2012 17:49

Vo štvrtok 10.5.2012 navštívili našu MŠ hasiči z mesta. Plní očakávania sme ich privítali na našom školskom dvore. Prišli na veľkom hasičskom aute, ktoré si mohli deti prezrieť z vonku i z vnútra. Porozprávali nám ako chodia k zásahom a na vlastné oči sme si mohli pozrieť ako pracujú so striekačkou. Hasiči umožnili deťom vyskúšať prilby a striekanie z hadice. Väčšie deti privítali aj v neďalekej Požiarnej zbrojnici, kde si z blízka mohli pozrieť vybavenie stanice.

Deťom sa tento nácvik požiarneho poplachu veľmi páčil, nadobudli nové skúsenosti a uvedomili si, aký je oheň dobrý sluha ale zlý pán.                                                                             

Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie s „ HASIČMI“.

Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475