Marec mesiac knihy

18.03.2012 17:11

V rámci marca- mesiaca kníh sme absolvovali exkurziu do knižnice v Trenčianskych Tepliciach. Teta knihovníčka deti previedla svetom kníh a rozprávok. Informovala ich ako sa majú orientovať v knižnici, čo tam môžu nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila a na záver sa poďakovali piesňami a básničkami.

                                                                        Foto klik tu!

 

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475