HĽADANIE POKLADU

04.06.2011 14:41

Ako každý rok i tento sa v materskej škole konala akcia „Hľadanie pokladu spojená so spaním v škôlke“ určená predškolákom materskej školy, ktorí sa s nami o chvíľočku rozlúčia a po prázdninách zasadnú do lavíc prvých tried. Pri vstupe do MŠ sa deti rozlúčili s rodičmi a ocitli sa na prahu starovekého hradu, kde ich vítali začarovaní obyvatelia hradu - hradná dvorná dáma, páža a hradný hvezdár. Do tajomstva rozprávkového príbehu starovekého hradu deti naviedla Biela pani, ktorá v kúzelnej atmosfére večera vystúpila z hradného obrazu a prezradila deťom tajomstvo ukrytého pokladu.  Hľadať poklad bola pre deti neodolateľná výzva, preto sa v sprievode rozprávkových bytostí pustili do jeho hľadania. Nebolo to vôbec jednoduché, bolo treba riešiť úlohy a prekonávať rôzne prekážky. Pod rúškom tmy, v atmosfére napätia a očakávania, za zvukov strašidelnej hudby a zápachu hradných sviec deti predviedli svoj um, odvahu a šikovnosť. Poklad sa našiel, päť družstiev našlo päť zlatých kľúčov, ktoré boli vložené do tých správnych zámkov. Tajomnému strážcovi pokladu ukrytého za hradbami hradu neostávalo nič iné, len vydať deťom truhlicu s pokladom. Princezná deťom poklad spravodlivo rozdelila a nasledovalo jedlo, pitie, tanec a nakoniec únava a sladký spánok. A predsa ešte niečo, dobrý pocit a nielen detí z pekne prežitého večera, ale i pani učiteliek z ďalšej peknej akcie, ktorú pre deti pripravili. Pozrite sa.

                                                                                                      Foto klik tu !

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475