30. výročie MŠ

13.11.2011 22:33

V stredu 09.11.2011 si naša materská škola zapísala do svojej histórie číslo 30. Práve toľko rokov ubehlo od chvíle, kedy sa po prvý krát otvorili jej dvere a pani učiteľky v nej privítali prvé deti. 30 rokov je príležitosť zaspomínať si a trošku sa obhliadnuť  za minulosťou. To bol dôvod, prečo sme sa rozhodli v materskej škole zrealizovať malú oslavu na ktorú sme pozvali všetky pani učiteľky i prevádzkové zamestnankyne, ktoré v minulosti pôsobili v materských školách v Trenčianskych Tepliciach. I keď nemohli prísť všetky, teší nás, že prišla aspoň väčšina z nich. Pozvanie prijal i pán primátor a ďalší hostia, ktorí pomáhajú materskej škole a zaujímajú sa o jej napredovanie. Deti z materskej školy si na túto príležitosť pripravili krátky program, ktorým spestrili naše stretnutie. Po programe sa hosťom prihovorila pani riaditeľka. V krátkosti porozprávala niečo z histórie materských škôl v Trenčianskych Tepliciach. Hostia si mohli zaspomínať na chvíle z minulosti i prostredníctvom prezentácie, ktorú si spoločne pozreli. Po slávnostnom prípitku, kedy sme všetci popriali materskej škole veľa ďalších úspešných dní, veľa detí a spokojných rodičov nasledovala prehliadka výstavy fotografií a prehliadka priestorov materskej školy. Počas nej pani riaditeľka hostí oboznámila s dianím v materskej škole v súčasnosti a s plánmi do budúcnosti. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére plnej spomienok.  Mnohé z nich nám vyčarili úsmev na tvári a mnohé vtisli i slzu do oka. Bolo milé a zároveň obohacujúce stretnúť sa s bývalými kolegyňami. Určite nám všetkým na tento deň zostane pekná spomienka.

                                                                                             Foto klik tu!

 

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475