Vitajte na našej Stránke

 Zápis detí do MŠ !!!

              MATERSKÁ ŠKOLA              

SNP 75

       914 51 TRENČIANSKE TEPLICE

v zmysle § 59 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č.308/2009 Z.z.

VYHLASUJE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

pre školský rok 2017/2018.

Žiadosti a podrobné informácie Vám budú poskytnuté

 p. riaditeľkou, alebo p. zástupkyňou

v  materskej škole.

Zápis prebieha od 02.05.do 05.05. 2017

v čase od 1000 do 1500   

kontakt 032/ 655 2989

 

Podmienky prijímania:

Prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Následne sa prijímajú deti 4 a 3 - ročné. Materská škola môže „výnimočne“ prijať i 2- ročné deti, pokiaľ jej zostanú voľné miesta.

Ostatné podmienky prijímania:

Pri zvýšenom záujme o umiestnenie prednosť v zaradení majú

  • Deti rodičov s trvalým pobytom v Trenč. Tepliciach

  • Deti zamestnaných rodičov, ktorí toho času nie sú na MD

  • Deti, ktoré nastúpia do materskej školy v septembri 2017

 

DÔLEŽITÉ!!!

Vážení rodičia, priatelia školy. Ak nám aj tento rok chcete poukázať 2% daní, nezabudnite do 15.02.2017 svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie:

,, Potvrdenia o zaplatení dane “

Dôležité termíny:

  • do 31.marca 2017 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov/ fyzické osoby/, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami- Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30.apríla 2017 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ / zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane/
  • Vyhlásenie - tlačivo na stiahnutie tu !

 


Novinky

Veľká noc

12.04.2017 12:10
Veľká noc prichádza, každý sa raduje, dievčatko spod Tatier vajíčko maľuje. Aj škôlkari so svojimi rodičmi a pani učiteľkami si príchod veľkonočných sviatkov spríjemnili výrobou vajíčok a dekorácií. Pochválili sa ostatným a vyzdobili priestory materskej školy krásnymi výrobkami. Prajeme všetkým...

—————

Zápis do ZŠ

12.04.2017 12:00
V utorok 4.4.2017 sa uskutočnil zápis detí do Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach. V spolupráci MŠ a ZŠ sa všetky deti v predškolskom veku, ktoré navštevujú Materskú školu v Trenčianskych Tepliciach rozdelili do troch skupín približne rovnakého počtu, aby zápis...

—————

Sokoliari

07.04.2017 14:54
V pondelok 3.4.2017 navštívila MŠ sokoliarska skupina Falconarii, ktorá predstavila deťom niektoré denné a nočné dravce. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí zo života sokola, výra, orla a myšiaka. foto klik tu!

—————

Keramická dielňa

07.04.2017 14:35
Ako každý rok aj tento sme zavítali do keramickej dielne ZŠ. V dňoch 29. a 31.3.2017 nás privítala pani učiteľka Miladka a zoznámila  najmä najmladšie deti s technikou spracovania hliny. Všetky deti si vytvorili malé prekvapenie pre mamičky k blížiacemu sa sviatku. foto klik tu!

—————

Návšteva knižnice

07.04.2017 14:15
Naše deti majú ku knižkám veľmi blízko. Denne v MŠ čítame deťom pekné rozprávky a preto v marci - mesiaci kníh, patrí návšteva mestskej knižnice k obľúbeným aktivitám. Deti z 3. a 4. triedy zavítali 27. a 29.3. do neďalekej knižnice. Privítala ich milá teta Jadranka Savičová-knihovníčka. Dozvedeli...

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475Anketa

Páči sa Vám náš web ?

Ano
69%
216

Nie
19%
59

Neviem
12%
38

Celkový počet hlasov: 313