Novinky

Advent v MŠ

08.12.2017 17:19
Vo štvrtok 7.12.2017 deti z triedy Včielok a Mravčekov privítali v škôlke milé tety z K lubu dôchodcov Trenčianske Teplice. V adventnom predvianočnom týždni si spríjemnili deň s našimi deťmi pečením a zdobením medovníčkov, vyrábaním ozdôb na vianočný stromček. Akcia bola veľmi pekná a dúfame, že sa stane tradíciou v ďalších rokoch. foto klik tu!

—————

Mikuláš

07.12.2017 13:45
Milý, dobrý Mikuláš k nám zavítal spolu s anjelikom a čertom v stredu 6.12.2017 dopoludnia. Deti si pre očakávanú návštevu pripravili pesničky a básničky, za ktoré sa im odmenil sladkými balíčkami. foto klik tu!

—————

,, Na Zemi - dobre mi "

28.11.2017 17:53
Divadlo ,,Na hojdačke" nás navštívilo 27.11.2017 v dopoludňajších hodinách. Pripravilo si pre deti ďalšiu peknú rozprávku: Na Zemi - dobre mi. Environmentálny príbeh deťom priblížil pohľad na človeka vesmírnymi postavičkami, ktoré sa ocitnú na Zemi v znečistenom lese. Deti im pomohli roztriediť pohodené odpadky, aby zvieratká mohli bezpečne žiť. Materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu a preto deti veľmi pekne spolupracovali a aktívne sa vyjadrovali k téme. foto klik tu!

—————

Mobilné planetárium

28.11.2017 17:42
Dňa 24.11.2017 navštívilo materskú školu mobilné planetárium. Deti si pozreli pútavý príbeh: So zvieratkami o vesmíre. Zrozumiteľnou formou mali možnosť porozumieť základným javom astronómie / prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia.../. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. foto klik tu!

—————

Predčitateľská výchova v materskej škole

28.11.2017 16:44
Významnou zložkou kultúrnej gramotnosti je literárna gramotnosť. V predškolskom veku podporujeme počiatočné čitateľské kompetencie detí v rôznych aktivitách. Medzi ne patrí každoročne i návšteva mestskej knižnice. Najstaršie deti v dňoch 14. a 15.11.2017 tu  privítala pani knihovníčka. Porozprávala im všetko zaujímavé o knižnici a knihách. Prečítala im pekný príbeh, ktorý deti následne nakreslili. Deti boli nadšené a my veríme, že ponúknuté služby knižnice budú využívať aj so svojimi rodičmi. foto klik tu!

—————

Domček na stračej nôžke

10.11.2017 19:17
Divadlo Príbeh zavítalo do materskej školy 19.10.2017. Predstavilo sa nám modernou rozprávkou ,,Domček na stračej nôžke". Príbeh bol o chlapcovi Jankovi, ktorý sa stratí v čarovnom lese. Pred čarami ježibabky mu naše deti pomohli správnymi odpoveďami nájsť cestu domov. foto klik tu!

—————

Jesenné kúzlenie

21.10.2017 17:39
Dňa 11.10.2017 navštívili našu MŠ seniori z Jednoty dôchodcov Trenčianske Teplice. Prezreli si interiér materskej školy. Deti z triedy Mravčekov - predškolákov ich privítali krátkym divadlom a potom spoločne tvorili na tému "Jesenné kúzlenie". Vytvárali rôzne figúrky z gaštanov, vyrezávali svetlonosov z tekvíc a lepili zvieratká z lístia. Nakoniec deti rozdali seniorkám darčeky, ktoré im pripravili a akciu zakončili básničkou. Akcia sa veľmi vydarila, deti boli nadšené a už teraz sa tešíme na návštevu o rok.   foto klik tu!

—————

Tréner do domu

03.10.2017 16:03
Dňa 29.09.2017 navštívil MŠ pán Ján Zrebný so svojim psíkom Bertou.Ukázal deťom ako sa treba psíkom venovať, aby dokázali všetko ako Berta. Vysvetlil nám, že psík nie je  hračkou ale živým tvorom, o ktorého sa treba vedieť postarať. foto klik tu!

—————

Bežecká štafeta škôlkarov

29.09.2017 16:50
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Dňa 29. septembra 2017  prebiehal tzv. European School Sport Day. Aj malí škôlkari sa zapojili a kampaň podporili ,,Bežeckou štafetou škôlkarov“ na ihrisku ZŠ. Pani učiteľky im pripravili beh cez prekážky na stanovištiach a štafetu behu tried s logom kampane. Veríme, že podobnými akciami motivujú deti a rodičov k pohybovým aktivitám, ktoré sú potrebné k zdravému životnému štýlu nás všetkých. foto klik tu!

—————

Rozlúčka s predškolákmi

05.07.2017 11:07
 Na konci školského roka sa deti, ktoré odchádzajú do prvej triedy základnej školy lúčia s MŠ. Vo štvrtok 29.6.2017 prechádzali po škole, spievali rozlúčkové piesne, podarovali kvietky pani učiteľkám, tetám upratovačkám a kuchárkam, mladším deťom rozdali sladkosti. V piatok 29.6 2017. o 10.00 hod. zavítal do našej materskej školy pán primátor PhDr. Štefan Škultéty s pani poslankyňou mestského zastupiteľstva Monikou Pšenčíkovou. Deti si s pani učiteľkami pripravili rozlúčkový program a boli im slávnostne odovzdané „Osvedčenia o ukončení predprimárného vzdelávania“. Je to ich prvé vysvedčenie. Roky strávené v škôlke im bude pripomínať prívesok štvorlístka - symbol materskej školy a tangram - motýlika či včielky - symbol triedy, ktorú navštevovali. Prajeme vám veľa úspechov a šťastia v škole milí prváci! foto klik tu!  

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475