Výtvarná súťaž: „Príroda, životné prostredie a deti“

21.11.2010 17:10

Do 2. ročníka výtvarnej súťaže: „Príroda, životné prostredie a deti“ vyhlásenú Trenčianskym osvetovým strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sme poslali aj výtvarné práce detí z našej materskej školy. To že máme v škôlke výtvarne nadané deti svedčí i fakt, že práca Peťky Vakošovej bola ocenená v kategórii – práce materských škôl. Samozrejme aj práce Mareka Orieška a Sáry Zvěřinovej, ktoré sme do súťaže poslali boli pekné. Všetky 3 sú teraz súčasťou výstavy, ktorá potrvá až do 10.12.2010 a je sprístupnená návštevníkom denne okrem soboty a nedele vo vestibule Obvodného úradu v Trenčíne.

                                                                                                                         Foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475