Športová olympiáda MŠ regiónu Teplička

13.06.2011 15:18

„Dnes je krásny deň, splnil sa nám sen, pretekáme, súťažíme to je paráda......“, takto zneli slová piesne, ktorú si spoločne zaspievali deti z 5 materských škôl - Dolná Poruba, Omšenie, Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá a Dobrá, ktoré sa stretli dopoludnia dňa 07.06.2011 na 3. ročníku Športovej olympiády materských škôl regiónu Teplička v Omšení. Tento rok bol  usporiadateľom olympiády kolektív Materskej školy Omšenie. Na futbalovom štadióne v Omšení pripravil pre vybraných, najzdatnejších športovcov jednotlivých materských škôl rôzne športové disciplíny. Súťažilo sa v behu medzi prekážkami, v hode na cieľ, v skákaní na fit-loptách a nechýbala ani štafeta. Družstvu našej materskej školy sa podarilo v jednotlivých súťažiach vybojovať jedno prvé, jedno druhé a dve tretie miesta. Celkovo sa naša materská škola na 3.ročníku Športovej olympiády materských škôl regiónu Teplička umiestnila na 3. mieste. Za 3. miesto môžeme poďakovať nielen zdatnému družstvu športovcov, ktoré reprezentovalo našu školu, ale aj všetkým ostatným deťom z našej materskej školy, ktoré našich športovcov počas súťaženia povzbudzovali a držali im päste.

                                                                                   Foto klik tu!                            

                                                                                                                

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475