Športová olympiáda MŠ regiónu Teplička.

14.06.2012 20:11

Dňa 7.6. 2012 sa uskutočnila v obci Dobrá športová olympiáda. Zúčastnili sa jej deti piatich MŠ. Aj my sme sa zapojili do šírenia olympijskej myšlienky   „ Športom k zdraviu “, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov.

Pani učiteľky vytvorili podmienky na to, aby sa deti mohli otestovať v štyroch súťažných disciplínach – beh, hod na cieľ, skok s rozbehom a štafeta družstiev. Slávnostné otvorenie olympiády začalo nástupom súťažných družstiev, zaspievaním olympijskej hymny a sľubom.

Vyvrcholením športovej olympiády bolo ocenenie všetkých súťažiacich, vyhodnotenie disciplín a odovzdanie putovného pohára víťazom.

Naša materská škola skončila na prvom mieste, za čo deťom ešte raz gratulujeme. Musíme pochváliť nie len víťazov, ale aj ostatné deti, ktoré našich športovcov povzbudzovali.

Deti získali krásny zážitok, radosť z pohybu i z výhry a veríme, že do budúcnosti i vzor zdravého životného štýlu.

                                                                              Foto klik tu! 

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475