Plavecký výcvik

18.05.2019 18:37

V dňoch 6.05.2019-10.05.2019 naši predškoláci absolvovali plavecký výcvik v ZŠ A.Bagara, pod vedením pani učiteľky Janíkovej. Úsmevy na tvárach detí dokazujú, že strach z vody nemali a v krátkom čase zvládli základy plávania na výbornú.

foto klik tu!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475