NÁVŠTEVA „PREDŠKOLÁKOV“ V ZŠ TRENČIANSKE TEPLICE

13.11.2012 21:46

 

     Dňa 24.10.2012 boli deti zo 4.triedy na návšteve v Základnej škole Trenčianske Teplice. Keďže sú v škole 2 prvé triedy, rozdelili sme sa do dvoch skupín a každá skupinka išla do jednej z tried.

         Deti sa usadili na koberčeku. Pani učiteľka ich privítala a hneď im začala predvádzať vyučovanie. Prváci čítali, písali, počítali, aj spievali. Na oplátku im zaspievali i naše deti z materskej školy. Pani učiteľka z prvej triedy ich dokonca aj trochu vyskúšala, či poznajú niektoré písmenká, farby a geometrické tvary. Na záver mali deti z materskej školy prichystané prekvapenie: kreslenú hádanku. Nesklamali a našli všetkých desať rozdielov medzi dvoma obrázkami. Pre malých „predškolákov“ to bol hlboký zážitok a všetci tvrdili, že sa veľmi tešia na september, kedy si aj oni zasadnú do školských lavíc. FOTO Klik TU!

—————

Späť


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul.Štvrť SNP 75
Trenčianske Teplice
914 51


Tel.MŠ 032 / 655 2989
ŠJ pri MŠ 032 / 655 2475